Human Profiling

Deze unieke interview- en gesprekstechniek geeft ons een driedimensionaal beeld van onze kandidaten en hun achterliggende intenties. Hierdoor kunnen wij met grote betrouwbaarheid voorspellen of je geschikt bent voor een specifieke functie. Alle medewerkers van Coulant zijn CIS-gecertificeerd in Human Profiling.

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

Via een PPA krijgen wij helder inzicht in het werkgedrag van onze kandidaten. Wij maken een profiel met informatie over jouw sterktes en zwaktes, communicatiestijl, bijdrage tot de organisatie, drijfveren, basisangsten en gedrag onder druk. Zo weten wij waar je krachten en beperkingen liggen en wat je ontwikkelpunten zijn.

Functiegerelateerde tests

Hierbij kan je denken aan intelligentie-, vaardigheids- en competentietests. Afhankelijk van de eisen die de opdrachtgever stelt en jouw persoonlijke profiel, maken wij een inschatting welke aspecten doorslaggevend zijn voor een succesvolle match en op welke aspecten je je nog kunt ontwikkelen.

Netwerkonderzoek

Om jou beter te leren kennen, doen we onderzoek naar jouw werkgeschiedenis. Wat zeggen vorige werkgevers over je? Wat zijn jouw krachten en aandachtspunten? Hoe ben jij als collega? Waar krijg jij energie van? Welke resultaten heb je behaald? Hoe ziet jouw netwerk eruit?

Coulant is ICU-gecertificeerd.